Ponovno pokretanje uređaja

Pri mijenjanju postavki uređaja možda ćete, ovisno o postavki, morati ponovno pokrenuti uređaj da bi se na uređaju te promjene primijenile.
Kad mijenjate postavke putem upravljačke ploče ili sučelja za daljinski pristup Remote UI, možete ponovno pokrenuti uređaj putem prekidača za napajanje.
Ponovnim pokretanjem uređaja brišu se svi podaci koji čekaju na ispis.
1
Pritisnite prekidač za napajanje.
Upravljačka će se ploča i napajanje isključiti.
Za isključenje napajanja možda će biti potrebno nekoliko minuta.
2
Prije ponovnog pritiskanja prekidača za napajanje nakon isključivanja potrebno je pričekati barem deset sekundi.
Uređaj se pokreće.
99LW-01W