Mjere opreza pri rukovanju papirom

Da biste spriječili zaglavljivanje papira i ostale pogreške te omogućili besprijekoran ispis, morate poduzeti mjere opreza pri rukovanju papirom i njegovoj pohrani.
Da biste zadržali kvalitetu ispisanog papira, pažljivo pohranjujte i lijepite papir.

Rukovanje papirom i njegova pohrana

Prilagodba papira klimatskim uvjetima radnog okruženja
Prije nego što papir upotrijebite u uređaju, obavezno ga u potpunosti prilagodite okruženju u kojem je uređaj smješten. Ako papir koji je bio pohranjen na drukčijoj temperaturi ili vlazi upotrijebite odmah, možda će doći do zaglavljivanja ili pogrešaka pri ispisu.
Pohrana papira prije upotrebe
Preporučuje se da papir upotrijebite što je prije moguće nakon otvaranja pakiranja. Preostali papir zamotajte u originalno pakiranje i odložite na ravnu površinu.
Da biste papir zaštitili od vlage ili isušivanja, držite ga zamotanog u pakiranju do upotrebe.
Ne pohranjujte papir tako da se uvija ili presavija.
Papir nemojte pohranjivati u okomitom položaju i nemojte slagati previše snopova jedan na drugi.
Papir nemojte pohranjivati na izravnoj sunčevoj svjetlosti, na mjestima s izrazitom vlažnosti odnosno suhoćom, kao ni na mjestima čija su temperatura ili vlažnost drastično drukčije od onih u radnom okruženju.

Pohrana i lijepljenje ispisanog papira

Pohrana papira
Papir pohranite na ravnoj površini.
Papir nemojte pohranjivati zajedno s predmetima proizvedenima od polivinil klorida (PVC), kao što su prozirne mape. Toner se može rastaliti, pa će se papir možda zalijepiti za PVC materijal.
Papir nemojte pohranjivati presavijen ni izgužvan. Toner bi se mogao oljuštiti.
Papir nemojte pohranjivati na mjestu s visokom temperaturom.
Ako papir pohranjujete na dulje vrijeme (dvije godine ili više), pohranite ga u registratoru ili sličnom predmetu.
Dugotrajna pohrana papira može uzrokovati promjenu boje papira, što dovodi do promjene boje ispisanih slika.
Mjere opreza pri lijepljenju ispisanog papira
Uvijek upotrebljavajte netopivo ljepilo.
Prije nanošenja ljepila isprobajte ga na ispisanom papiru koji vam nije potreban.
Prije slaganja lijepljenog papira u slojevima pričekajte da se potpuno osuši.
99LW-00A