Sigurnost

Ovo je informatički uređaj koji se koristi komunikacijskim funkcijama i barata različitim podacima. Stoga je važno osigurati mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa prilikom upotrebe uređaja u mrežnom okruženju i mjere za ublažavanje sigurnosnih rizika poput curenja informacija.
Uređaj je opremljen raznim funkcijama i postavkama kojima se smanjuju prijetnje i slabe točke. Konfigurirajte postavke i koristite ih u skladu sa svojim okruženjem i uvjetima upotrebe radi sigurnijeg rada uređaja.
Stvaranje sustava s administratorom
Upotrebljavajte administratorski račun za upravljanje uređajem i konfiguriranje postavki. Radite s uređajem u sustavu u kojem samo određeni administratori znaju ID i PIN.
Postavljanje ID-ja odjela i PIN-a za administratora
Mrežne postavke
Primjena postavki mrežne sigurnosti u skladu s okruženjem u kojem se uređaj koristi može ublažiti prijetnju neovlaštenog pristupa i prisluškivanja.
Zaštita mreže
Upravljanje statusom korištenja
Upotreba PIN-a i postavljanje ograničenja korištenja mogu spriječiti neovlaštenu upotrebu sučelja Remote UI (Udaljeni UI). Primjenom mjera koje obuhvaćaju radnje u skladu sa statusom korištenja uređaja može se poboljšati sigurnost.
Sprječavanje curenja informacija
Sprječavanje neovlaštene upotrebe
99LW-03H