Zaglavljeni papir u ladici za papir, u izlaznoj ladici i na stražnjoj strani

Sljedećim postupkom provjerite ladicu za papir, izlaznu ladicu i stražnju stranu uređaja te uklonite zaglavljeni papir. Ako se papir podere, obavezno uklonite sve otrgnute komadiće.
1
Prije otvaranja poklopca tonera zatvorite stoper za papir.
2
Uklonite spremnik tonera.
Polako ga izvucite pod istim kutom pod kojim je ukošen utor.
3
Uklonite zaglavljeni papir iz ladice za papir.
1
Otvorite poklopac za papir.
2
Ako je umetnut papir, uklonite ga.
3
Pažljivo izvucite papir.
4
Umetnite papir i zatvorite poklopac za papir.
4
Uklonite papir zaglavljen u izlaznoj vodilici.
1
Izvucite vodilicu za prijenos.
2
Pažljivo izvucite papir.
3
Zatvorite izlaznu vodilicu papira.
5
Uklonite papir koji se zaglavio u uređaju.
1
Pažljivo izvucite papir.
Držeći obje strane papira povucite prednji rub papira prema van i prema dolje.
2
Provjerite je li se papir zaglavio u vodilicama.
Papir se zaglavio
6
Uklonite papir koji se zaglavio u stražnjem poklopcu.
1
Otvorite stražnji poklopac.
2
Pažljivo izvucite papir.
3
Zatvorite stražnji poklopac.
7
Umetnite spremnik tonera.
8
Zatvorite poklopac tonera.
Poruka [Papir zaglavljen.] nestaje, a ispis se automatski nastavlja.
Ako se ispis ne nastavi automatski, pokušajte ga ponoviti.
Ako često dolazi do zaglavljivanja papira
Provjerite status uređaja i papira. Papir se često zaglavljuje
99LW-06H