Informații de mediu, normative și standarde

Sigla IPv6 Ready

Protocoalele incluse în acest produs au obținut sigla IPv6 Ready Faza-2 instituită de IPv6 Forum.

Informații despre produs solicitate de REGULAMENTUL COMISIEI (UE) Nr. 801/2013 care modifică Regulamentul (CE) Nr. 1275/2008

Consumul de energie al produsului în modul așteptare în rețea, dacă porturile de rețea cu fir sunt conectate și dacă toate porturile de rețea wireless sunt activate (dacă sunt disponibile în același timp).
Nume model
Consumul de energie al produsului în modul așteptare în rețea
LBP122dw
3,0 W sau mai puțin
Valorile menționate mai sus sunt valorile reale pentru un singur aparat, ales în mod arbitrar și, prin urmare, pot varia față de valorile aparatului pe care îl utilizați. Porturile opționale de rețea nu sunt conectate sau nu sunt activate în timpul măsurătorii.

Directiva WEEE şi Directiva referitoare la baterii

Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)
Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) şi/sau legile dvs. naţionale ce implementează aceste Directive.
Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Directiva referitoare la baterii, acest simbol indică prezenţa în baterie sau acumulator a unui metal greu (Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb) într-o concentraţie mai mare decât pragul admis specificat în Directiva referitoare la baterii.
Acest produs trebuie înmânat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpăraţi un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric şi electronic (EEE) şi baterii şi acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deşeuri, ar putea avea un impact asupra mediului şi asupra sănătăţii umane datorită substanţelor cu potenţial de risc care sunt în general asociate cu EEE. Cooperarea dvs. în direcţia reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.
Pentru mai multe informaţii despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul dvs. local, autorităţile responsabile cu deşeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deşeurile menajere sau vizitaţi-ne la
www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Când dezafectați cartușele de toner folosite

Pentru a proteja mediul și a contribui utilizarea mai eficientă a resurselor, Canon promovează recuperarea și reciclarea cartușelor de toner folosite. Vă rugăm să cooperați în activitatea de recuperare a cartușelor de toner (reutilizarea resurselor). Pentru detalii despre reutilizarea resurselor, accesați site-ul web Canon:
global.canon/ctc
Când eliminați cartușele de toner, împachetați-le în ambalajele lor originale pentru a preveni împrăștierea tonerului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
99R3-08K