Manualele aparatului

Aparatul este furnizat cu manualele de mai jos. Utilizați-le în funcție de intențiile dvs.
Faceți clic pe pictogramă pentru a afișa manualul corespunzător (PDF).
Instrucţiuni importante de siguranţă
Acesta conține informațiile necesare pentru prevenirea rănirilor și a daunelor materiale accidentale.
Ghid de instalare
Manualul explică procesul de la despachetarea aparatului și până la instalare, astfel încât să fie pregătit de utilizare.
Ghidul utilizatorului (acest manual)
Acesta descrie în detaliu toate funcțiile aparatului. De asemenea, conține specificațiile și descrie modul de întreținere a aparatului. Ghidul utilizatorului este afișat într-un browser web.
Utilizarea Ghidul utilizatorului
Pentru informații despre drivere și manualele software, consultați site-ul manualului online.
https://oip.manual.canon/
99R3-08E