Reglarea densităţii de imprimare

Dacă rezultatele imprimării sunt prea întunecoase sau prea șterse, reglați densitatea de imprimare.
Utilizați panoul de operare pentru a efectua reglajele. Ajustarea nu se poate efectua folosind Remote UI (IU la distanță) de la un computer.
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe . Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Reglare/Întreţinere] [Reglare calitate imagine] [Densitate imprimantă] .
Se afișează ecranul [Densitate imprimantă].
3
Reglaţi densitatea şi apăsaţi pe .
Specificaţi [+] pentru a mări densitatea, respectiv [-] pentru a o reduce.
99R3-06A