Curăţarea aparatului

Pentru a asigura o utilizare eficientă a aparatului, curățați cu regularitate diferitele componente și păstrați curățenia acestora.
Dacă hârtia se murdărește sau calitatea imprimării s-a deteriorat, curățați piesele care creează problemele, conform cu simptomele.
Piese de curățat cu regularitate
Curățați suprafața () în mod frecvent.
Curățarea suprafeței aparatului
Piese de curățat la apariția simptomelor
Dacă hârtia se murdărește sau calitatea imprimării s-a deteriorat, curățați ansamblul de fixare și tamburul () din aparat.
Curățarea ansamblului de fixare
Curățarea tamburului
99R3-062