Conectarea unui dispozitiv mobil direct la aparat (conexiune directă)

Conectați un dispozitiv mobil direct la aparat prin intermediul Wi-Fi. Puteți conecta dispozitivul mobil direct la aparat, fără a mai utiliza ruterul LAN wireless. Trebuie să conectați manual dispozitivul mobil de fiecare dată când utilizați aparatul.
Pentru a conecta direct un dispozitiv mobil, utilizați panoul de operare pentru a trece aparatul în starea de așteptare, apoi căutați aparatul din panoul de operare. Introduceți cheia de rețea pentru a conecta dispozitivul mobil la aparat.
În mod implicit, un singur dispozitiv mobil poate fi conectat la aparat la un moment dat. Setarea unui SSID fix și a unei chei de rețea fixe permite conectarea a până la cinci dispozitive mobile simultan.
Pregătiri necesare
Efectuați pregătiri precum activarea funcției de conexiune directă la aparat. Pregătiri pentru conexiunea directă
1
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire] și apăsați pe [Portal mobil] . Ecranul [Pornire]
Se afișează ecranul [Portal mobil].
2
Selectați [<Conectare>] și apăsați pe .
Aparatul intră în starea de așteptare a conexiunii directe.
În decurs de 5 minute de la apăsarea pe [<Conectare>], trebuie să conectați direct dispozitivul mobil.
Puteți omite acest pas atunci când se afișează [Con. de la disp. pe care doriţi să-l con.]. Apăsați pe și treceți la pasul 3.
Când se afișează mesajul [A fost atins numărul maxim de dispozitive fără fir conectate utilizând Conexiune directă.], nu puteți conecta un dispozitiv mobil nou înainte de deconectarea unui dispozitiv mobil conectat. Pentru a deconecta un dispozitiv mobil conectat, apăsați pe  [<Deconectare>] .
* În mod implicit, un singur dispozitiv mobil poate fi conectat direct la aparat la un moment dat.
3
Conectați direct dispozitivul mobil.
1
Verificați SSID-ul și cheia de rețea ale aparatului, afișate pe ecranul panoului de operare.
2
În setările Wi-Fi ale dispozitivului mobil, selectați SSID al aparatului și introduceți cheia de rețea.
Reapare ecranul [Portal mobil].
În mod implicit, un singur dispozitiv mobil poate fi conectat direct la aparat la un moment dat. Pe ecran se afișează mesajul [A fost atins numărul maxim de dispozitive fără fir conectate utilizând Conexiune directă.].
Pentru detalii privind configurarea setărilor Wi-Fi, consultați manualul dispozitivului mobil.
4
Când ați finalizat operațiile de la dispozitivul mobil, apăsați pe [<Deconectare>] .
Conexiunea directă este întreruptă.
Dacă sunt conectate mai multe dispozitive mobile, toate dispozitivele sunt deconectate.
Unele dispozitive mobile nu permit conectarea la internet prin funcția de conexiune directă.
Efectul de economisire al energiei creat de modul repaus se reduce la utilizarea conexiunii directe.
Adresa IP a dispozitivului mobil este setată automat. Dacă setați adresa IP manual, comunicația cu ajutorul funcției de conexiune directă nu se va efectua corect.
Verificarea unui dispozitiv mobil conectat la aparat
Când utilizați funcția Conexiune directă, apăsați pe [Informaţii conexiune] pentru a afișa informațiile dispozitivului mobil conectat la aparat prin intermediul funcției Conexiune directă.
În cazul în care conexiunea directă este deconectată automat
Conexiunea directă se întrerupe automat în următoarele cazuri:
Când este setată opțiunea de terminare a conexiunii directe
Când, pentru un timp, nu se transmit și nu se recepționează date între dispozitivul mobil și aparat
Când utilizați aparatul prin intermediul unei conexiuni LAN wireless și conexiunea se întrerupe
99R3-039