Hârtia se ondulează

Depanați parcurgând elementele de mai jos.
Utilizați o hârtie corespunzătoare?
Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.
Hârtie utilizabilă
Încărcarea hârtiei
Setați corect formatul și tipul de hârtie, în funcție de hârtia încărcată. Specificarea formatului și a tipului hârtiei
Setarea opțiunii [Corecţie ondulaţie hârtie] la valoarea [Pornit] poate ameliora problema.
Ecranul [Pornire] de pe panoul de operare  [Meniu]  [Reglare/Întreţinere]  [Reglare calitate imagine]  [Procesare specială]  [Procesare specială hârtie]  [Corecţie ondulaţie hârtie]  [Pornit]
* Când selectați [Pornit], aceasta poate avea ca rezultat documente tipărite decolorate.
Setarea opțiunii [Comutare metodă alimentare hârtie] la valoarea [Prioritate faţă de tipărit] poate ameliora problema.
[Pornire] de pe panoul de operare [Meniu] [Setări funcţii] [Comune] [Setări alimentare hârtie] [Comutare metodă alimentare hârtie]  [Sertar 1] [Prioritate faţă de tipărit]
* Când selectați [Prioritate faţă de tipărit], viteza de imprimare pentru imprimarea pe o față va scădea.
Încărcați hârtia cu fața care se va imprima (fața și spatele hârtiei) inversată.
* În rare cazuri, simptomul se poate înrăutăți în funcție de hârtia utilizată. În acest caz, imprimați pe fața originală a hârtiei.
Utilizați hârtie care a absorbit umiditate?
Încercați următoarele, în ordinea de jos:
Consultați măsurile de precauție și înlocuiți hârtia cu hârtie uscată.
Precauții la manipularea hârtiei
Încărcarea hârtiei
Modificați setarea tipului de hârtie la o hârtie mai subțire. Specificarea formatului și a tipului hârtiei
99R3-078