Hârtia se șifonează

Depanați parcurgând elementele de mai jos.
Hârtia este corect încărcată?
Asigurați-vă că hârtia încărcată nu depășește linia pentru limita de încărcare ().
Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate cu marcajele și nu sunt prea slăbite sau prea strânse.
Utilizați hârtie care a absorbit umiditate?
Consultați măsurile de precauție și înlocuiți hârtia cu hârtie uscată.
Precauții la manipularea hârtiei
Încărcarea hârtiei
Utilizați o hârtie corespunzătoare?
Verificați dacă hârtia din aparat este utilizabilă și înlocuiți-o cu hârtie corespunzătoare, după cum este necesar.
Hârtie utilizabilă
Încărcarea hârtiei
99R3-077