แผงการดำเนินงาน

ใช้แผงการดำเนินงานเพื่อใช้งานเครื่องและกำหนดการตั้งค่าต่างๆ
 
 

ไฟสัญญาณข้อมูล ()

จะกะพริบขณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เช่น ระหว่างการพิมพ์ และจะติดขึ้นเมื่อข้อมูลกำลังรอประมวลผล

ไฟสัญญาณข้อผิดพลาด ()

จะกะพริบหรือติดขึ้นเมื่อกระดาษติดหรือมีข้อผิดพลาดอื่นๆ เกิดขึ้น

จอแสดงผล

ใช้แสดงหน้าจอสำหรับใช้งานฟังก์ชัน การใช้ ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ การใช้แผงการดำเนินงาน

ปุ่มย้อนกลับ ()

ใช้เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า

ปุ่มเลื่อนไปทางซ้าย ()

ใช้เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า กดเมื่อใส่ข้อความเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย

ปุ่ม OK ()

ใช้ยืนยันการตั้งค่าและรายละเอียดที่เลือกไว้

ปุ่มเลื่อนลง ()

ใช้เพื่อเลือกรายการข้างล่างและลดค่าบนแถบเลื่อน

ปุ่มเลื่อนไปทางขวา ()

ใช้เพื่อย้ายไปที่หน้าจอถัดไป กดเมื่อใส่ข้อความเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา

ปุ่มเลื่อนขึ้น ()

ใช้เพื่อเลือกรายการข้างบนและเพิ่มค่าบนแถบเลื่อน
98E0-007