การติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมควบคุมลงในคอมพิวเตอร์

ติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องลงในคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่อง
ขั้นตอนการติดตั้ง
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านเว็บไซต์ Canon สำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แล้วดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมควบคุมเวอร์ชันล่าสุด
https://global.canon/en/support/
* หากเครื่องให้มาพร้อมกับซีดีรอมหรือดีวีดีรอม คุณสามารถใช้ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมควบคุมได้อีกด้วย
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง โปรดดูคู่มือของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมควบคุมที่เว็บไซต์คู่มือออนไลน์
https://oip.manual.canon/
ข้อควรระวังและข้อจำกัด
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่รองรับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมควบคุมบางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับ โปรดดูที่เว็บไซต์ Canon
https://global.canon/
ฟังก์ชันบางอย่างของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมควบคุมอาจไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและสภาพแวดล้อมการใช้งาน
เมื่อมีการกำหนดค่าการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของเครื่องไว้
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้กับเครื่องต้องได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับเครื่อง หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับเครื่อง คุณจะไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมควบคุม หรือใช้ฟังก์ชันของเครื่องได้ การตั้งค่าไฟร์วอลล์
หากที่อยู่ IP ของเครื่องถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
ใน Windows คุณต้องเพิ่มพอร์ตใหม่ การกำหนดค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์ (Windows) 
หากคุณไม่ทราบพอร์ตที่ใช้อยู่ ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้:
การดูพอร์ตเครื่องพิมพ์
ใน macOS คุณต้องลงทะเบียนเครื่องอีกครั้งบน Mac สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเครื่อง โปรดดูคู่มือของโปรแกรมควบคุมที่เว็บไซต์คู่มือออนไลน์
https://oip.manual.canon/
* หากคุณใช้ DHCP เพื่อรับที่อยู่ IP ของเครื่องโดยอัตโนมัติ ที่อยู่ IP อาจเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
การใช้ฟังก์ชันของเครื่องโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมควบคุม (macOS)
คุณสามารถใช้มาตรฐาน AirPrint ที่ติดตั้งใน macOS เพื่อพิมพ์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมควบคุม การใช้แอปพลิเคชัน AirPrint เพื่อสั่งพิมพ์ข้อมูล
98E0-01K