ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันแสดงขึ้นบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือไม่ การแสดงเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันในเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
หากไม่แสดงขึ้นมา โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์
98E0-07L