กระดาษติด

หากกระดาษติดในเครื่อง [กระดาษติดค้าง] จะปรากฏขึ้นบนแผงการดำเนินงาน ให้กด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอเพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องออกมา
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการนำกระดาษที่ติดออกจากส่วนต่างๆ ของเครื่อง โปรดดูด้านล่าง
 ถาดใส่กระดาษ ถาดรองรับงานพิมพ์ และด้านหลัง
อย่าฝืนดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง
การฝืนดึงกระดาษออกอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายได้ หากคุณไม่สามารถเอากระดาษออกได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการของคุณ หากปัญหายังคงอยู่
เมื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องออกหมดแล้ว
ให้เอามือออกจากเครื่องโดยทันที เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าและมือของคุณเข้าไปติดในลูกกลิ้ง
ขณะที่นำกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องออก ห้ามปิดเครื่อง
ข้อมูลที่กำลังพิมพ์อยู่จะถูกลบทิ้งเมื่อคุณปิดเครื่อง
เมื่อกระดาษฉีกขาด
อย่าลืมนำกระดาษออกเพื่อไม่ให้มีเศษกระดาษหลงเหลืออยู่ในเครื่อง
98E0-06F