ปัญหาเกี่ยวกับผลลัพธ์การพิมพ์

หากงานพิมพ์แสดงอาการใดๆ ด้านล่าง ให้ตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาตามอาการ
 
98E0-06K