ไม่สามารถพิมพ์

แก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบตามรายการด้านล่าง
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่
ตรวจสอบสถานะการประมวลผลการพิมพ์และรายการบันทึก และหากหมายเลขสามหลักที่ขึ้นต้นด้วย "#" (รหัสข้อผิดพลาด) แสดงขึ้น ให้ตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหาตามรหัสข้อผิดพลาด
การดูสถานะงานพิมพ์และรายการบันทึก
รหัสข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นมา
คุณสามารถพิมพ์หน้าการทดสอบได้หรือไม่
หากคุณสามารถพิมพ์หน้าการทดสอบได้ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าการพิมพ์ของแอปพลิเคชันนั้นถูกต้องหรือไม่
การพิมพ์หน้าการทดสอบ
ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าเครือข่าย
ตรวจสอบรายการที่จำเป็นตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน
ไม่สามารถพิมพ์ (LAN แบบไร้สาย)
ไม่สามารถพิมพ์ (LAN แบบผ่านสาย)
ไม่สามารถพิมพ์ (การเชื่อมต่อ USB)
ไม่สามารถพิมพ์ (ผ่านเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์)
98E0-07W