Các Hướng Dẫn Sử Dụng Của Máy

Các hướng dẫn sử dụng bên dưới được cung cấp cùng với máy. Sử dụng những hướng dẫn này theo mục đích của bạn.
Nhấp vào biểu tượng để hiển thị hướng dẫn sử dụng tương ứng (PDF).
Các Chỉ dẫn An toàn Quan trọng
Tài liệu này có chứa các thông tin cần thiết để ngăn ngừa thương tích và thiệt hại không lường trước được xảy ra cho tài sản của bạn.
Hướng Dẫn Cài Đặt
Tài liệu này giải thích quy trình từ việc dỡ máy đến thiết đặt sao cho máy sẵn sàng sử dụng.
Hướng dẫn người dùng (hướng dẫn sử dụng này)
Tài liệu này mô tả tất cả chức năng của máy một cách chi tiết. Trong đó cũng có chứa các thông số kỹ thuật và mô tả cách bảo trì máy. Hướng dẫn người dùng được hiển thị dưới dạng một trình duyệt web.
Sử Dụng Hướng dẫn người dùng
Để biết thêm thông tin về trình điều khiển, và hướng dẫn phần mềm, vui lòng xem trang hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
https://oip.manual.canon/
98CU-08E