Vệ Sinh Bề Mặt Của Máy

Thường xuyên vệ sinh bề mặt của máy để giữ cho máy sạch. Ngoài ra, hãy loại bỏ bụi khỏi các lỗ thông khí để đảm bảo thông khí và làm mát bên trong máy hiệu quả.
1
TẮT nguồn và tháo dây nguồn khỏi ổ cắm. TẮT Máy
Việc TẮT máy sẽ xóa bất kỳ dữ liệu nào đang chờ được in.
2
Lau bề mặt của máy và khe thông khí.
Lau bằng vải mềm đã thấm nước hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng và vắt khô.
Để biết vị trí của khe thông khí, vui lòng xem tên các bộ phận ở phía trước máy. Mặt Trước
3
Để các bộ phận khô hoàn toàn.
4
Cắm dây nguồn vào ổ cắm và BẬT máy. BẬT Máy
98CU-063