Sử Dụng Proxy

Sử dụng máy chủ proxy để kết nối mạng không chỉ thuận lợi cho việc quản lý giao tiếp với các mạng bên ngoài, mà còn ngăn chặn truy cập trái phép và củng cố bảo vệ chống virus nhằm tăng cường bảo mật.
Cấu hình các cài đặt này bằng Remote UI từ máy tính. Bạn không thể sử dụng bảng thao tác để cấu hình các cài đặt.
Bạn cần có quyền quản trị.
Chuẩn Bị Cần thiết
Chuẩn bị địa chỉ, số cổng và thông tin xác thực của máy chủ proxy.
1
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Trên trang Cổng Thông Tin của Remote UI, nhấp vào [Settings/Registration]. Trang Cổng thông tin của Remote UI
3
Nhấp vào [Network Settings] [Proxy Settings] [Edit].
Màn hình [Edit Proxy Settings] được hiển thị.
4
Chọn hộp kiểm [Use Proxy].
5
Nhập địa chỉ và số cổng của máy chủ proxy.
Trong [HTTP Proxy Server Address], nhập địa chỉ IP và tên máy chủ.
Trong [HTTP Proxy Server Port Number], nhập số cổng.
6
Đặt phạm vi áp dụng và thông tin xác thực theo môi trường sử dụng của bạn.
Khi sử dụng máy chủ proxy cũng được chỉ định để giao tiếp với các thiết bị trên cùng một miền
Chọn hộp kiểm [Use Proxy within Same Domain].
Khi cần phải xác thực để kết nối với máy chủ proxy
Chọn hộp kiểm [Use Proxy Authentication] và nhập tên người dùng cần sử dụng để xác thực bằng các ký tự chữ cái và chữ số một byte.
Để đặt mật khẩu sử dụng cho xác thực, chọn hộp kiểm [Set/Change Password] và nhập mật khẩu bằng các ký tự chữ cái và chữ số một byte.
7
Nhấp vào [OK].
Cài đặt này được áp dụng.
8
Đăng xuất từ Remote UI.
98CU-03S