Ngăn Chặn Rò Rỉ Thông Tin

Việc để lại tài liệu đã in trên máy có nguy cơ gây ra rò rỉ thông tin. Ngoài ra, mặc dù việc sử dụng các thiết bị di động rất dễ dàng và thuận tiện, nhưng điều này có thể dẫn đến trộm cắp thông tin.
Bạn có thể thực hiện các biện pháp để ngăn chặn rò rỉ thông tin, tùy theo trạng thái sử dụng của chức năng, để đảm bảo sử dụng máy an toàn hơn.
Chức Năng Hạn Chế Phù Hợp
Bạn có thể hạn chế truy cập vào một phần hoặc toàn bộ chức năng khi sử dụng các thiết bị di động.
Hạn Chế Sử Dụng Từ Thiết Bị Di Động
98CU-043