Khắc Phục Sự Cố

Chương này mô tả cách khắc phục sự cố và trả lời những câu hỏi thường gặp.
Chọn một mục để kiểm tra từ các nội dung hoặc danh sách bên dưới.
Bạn có thể nhấp vào [] ở phía trên cùng của màn hình để tìm kiếm thông báo hoặc mã lỗi (số có ba chữ số bắt đầu bằng #) xuất hiện trên bảng thao tác và kiểm tra cách khắc phục sự cố.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Những Câu Hỏi Thường Gặp về Các Thao Tác

Tôi Muốn In Trên Phong Bì.
Đặt phong bì vào khay ngăn giấy đồng thời chú ý đến hướng và mặt của phong bì.
Sau đó, đặt khổ giấy và loại giấy theo phong bì đã đặt.
Tiếp theo, sử dụng trình điều khiển in của máy tính để đặt khổ giấy của tài liệu và khổ giấy cần in, sau đó thực hiện in.
Các Chuẩn Bị và Hướng Nạp Phong Bì
Chỉ Định Khổ Giấy và Loại Giấy
In Từ Máy Tính
98CU-06E