Mendaftarkan Kertas Saiz Bukan Standard (Saiz Tersuai)

Kertas tersuai adalah kertas saiz bukan standard yang panjang sisinya dapat ditentukan secara bebas dalam julat yang disokong oleh mesin.
Anda boleh mendaftarkan saiz apabila kerap menggunakan kertas saiz bukan standard tertentu. Anda boleh memanggil kertas ini pada skrin input saiz, menghindarkan anda masalah memasukkan saiz.
Anda boleh mendaftarkan sehingga tiga saiz tersuai.
Bahagian ini menerangkan cara untuk mendaftarkan tetapan menggunakan panel operasi.
Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan ini menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer. Menguruskan Mesin dari Komputer (UI Kawalan Jauh)
1
Di panel operasi, pilih [Menu] di skrin [Rumah], dan tekan . Skrin [Rumah]
2
Tekan [Tetapan Kertas]    [Daftar Kertas Tersuai]  .
Skrin [Daftar Kertas Tersuai] dipaparkan.
3
Masukkan nombor pendaftaran, dan tekan .
Jika anda telah memilih nombor yang didaftar, teruskan memilih [Edit], dan tekan .
4
Tekan [X]    masukkan nilai di [X]  .
Masukkan nilai menggunakan  dan .
5
Masukkan nilai dalam [Y] dalam cara yang sama seperti [X].
6
Pilih [<Guna>], dan tekan .
7
Pilih jenis kertas, dan tekan .
Jika anda perlu menukar kertas yang dimuatkan dengan kerap [Bebas]; ini akan mengurangkan bilangan langkah yang diperlukan untuk menukar tetapan setiap kali anda ingin menukar kertas. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa tetapan ini membolehkan mesin melakukan pencetakan walaupun tetapan jenis kertas dalam pemacu pencetak dan jenis sebenar kertas yang dimuatkan dalam mesin adalah tidak sepadan.
Apabila tetapan jenis kertas dalam pemacu pencetak adalah [Auto], mesin beroperasi dalam cara yang sama seperti apabila jenis kertas adalah [Biasa 1].
Kertas tersuai didaftarkan.
98CW-02E