Mengurangkan Penggunaan Kuasa (Mod Tidur)

Mod tidur mengurangkan penggunaan kuasa dengan menjeda operasi tertentu di dalam mesin.
Anda tidak boleh menjadikan mesin ke dalam mod tidur secara manual. Sekiranya tiada operasi dilakukan untuk jangka masa tertentu, mesin secara automatik memasuki mod tidur.
Paparan dimatikan dalam mod tidur.

Keluar Mod Tidur

Tekan sebarang kekunci pada panel operasi untuk keluar mod tidur.

Mengkonfigurasi Masa Tidur Auto

Tidur Auto ialah fungsi yang menjadikan mesin ke dalam mod tidur secara automatik jika tiada operasi dilakukan untuk tempoh masa tertentu. Anda boleh menetapkan masa Tidur Auto.
Bahagian ini menerangkan cara untuk mengkonfigurasi tetapan menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer.
Di panel operasi, tekan [Menu] di skrin [Rumah], dan kemudian pilih [Keutamaan] untuk mengkonfigurasi tetapan. [Tetapan Pemasa/Tenaga]
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [Timer Settings] [Edit].
Skrin [Edit Timer Settings] dipaparkan.
4
Masukkan masa di [Auto Sleep Time].
* Sebaiknya gunakan tetapan lalai untuk menjimatkan kuasa dengan cekap. [Masa Tidur Auto]
5
Klik [OK].
Tetapan telah digunakan.
6
Log keluar daripada UI Jarak Jauh.
Mesin tidak memasuki mod tidur dalam keadaan berikut:
Apabila penunjuk data pada panel operasi menyala atau berkelip Panel Operasi
Apabila skrin [Menu] kertas tersekat atau mesej ralat lain*1, atau SSID Sambungan Terus atau skrin paparan kekunci rangkaian dipaparkan pada panel operasi
Apabila mesin menjalankan penyesuaian, pembersihan, atau operasi lain
Apabila mesin berkomunikasi dengan komputer atau peranti yang serupa
 
*1 Mesin mungkin memasuki mod tidur bergantung pada mesej.
98CW-01X