ID dan PIN Pengurus Sistem

Mesin ini mempunyai Mod Pengurus Sistem untuk melihat dan mengubah tetapan penting.
Apabila ID Pengurus Sistem dan PIN Pengurus Sistem ditetapkan, hanya pengguna yang tahu maklumat ini dapat log masuk ke Mod Pengurus Sistem.
Secara lalai, ID Pengurus Sistem dan PIN Pengurus Sistem tidak ditetapkan.
Mod Pengurus Sistem dinyahdayakan, membenarkan semua orang untuk melihat dan mengubah tetapan penting. Tetapkan ID PIN Pengurus Sistem dan PIN Pengurus Sistem untuk melindungi maklumat, dan izinkan hanya pentadbir tertentu mencapai maklumat ini.
 
Untuk butiran mengenai cara mengubah dan menetapkan ID Pengurus Sistem dan PIN Pengurus Sistem, lihat yang berikut:
Menetapkan ID Jabatan dan PIN untuk Pentadbir
98CW-002