Mengesahkan Sijil yang Diterima dengan OCSP

Protokol Status Sijil Dalam Talian (OCSP) adalah protokol untuk bertanya kepada responden OCSP (pelayan yang menyokong OCSP) mengenai status pembatalan sijil yang diterima daripada pihak berkuasa sijil.
Anda boleh mengkonfigurasi tetapan untuk mengesahkan kesahihan sijil yang diterima oleh mesin daripada pihak berkuasa sijil, menggunakan OCSP.
Konfigurasikan tetapan ini menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer. Anda tidak boleh menggunakan panel operasi untuk mengkonfigurasi tetapan ini.
Kelayakan pentadbir diperlukan.
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [Device Management] [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings] [Edit].
Skrin [Edit OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings] dipaparkan.
4
Pilih kotak semak [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)].
5
Tetapkan tahap pengesahan sijil dan responden OCSP.
[Certificate Verification Level]
Tetapkan sama ada untuk mengesahkan sijil walaupun jika status pembatalannya tidak dapat disahkan, seperti apabila mesin tidak dapat menyambung ke responden OCSP.
[OCSP Responder Settings]
Tentukan URL responden OCSP.
[Custom URL]
Apabila [Use Custom URL] atau [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)] dipilih, masukkan URL responden OCSP.
[Communication Timeout]
Masukkan masa dari permulaan carian hingga tamat masa dalam saat.
6
Klik [OK].
Tetapan telah digunakan.
7
Log keluar daripada UI Jarak Jauh.
98CW-042