Menggunakan Proksi

Menggunakan pelayan proksi untuk menyambungkan ke rangkaian bukan sahaja memudahkan pengurusan komunikasi dengan rangkaian luar tapi menyekat akses yang tidak sah dan mengukuhkan perlindungan anti-virus untuk peningkatan keselamatan.
Konfigurasikan tetapan ini menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer. Anda tidak boleh menggunakan panel operasi untuk mengkonfigurasi tetapan ini.
Kelayakan pentadbir diperlukan.
Persediaan Yang Diperlukan
Menyediakan alamat, nombor port, dan maklumat pengesahan pelayan proksi.
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [Network Settings] [Proxy Settings] [Edit].
Skrin [Edit Proxy Settings] dipaparkan.
4
Pilih kotak semak [Use Proxy].
5
Masukkan alamat dan nombor port pelayan proksi.
Di [HTTP Proxy Server Address], masukkan alamat IP dan nama hos.
Di [HTTP Proxy Server Port Number], masukkan nombor port.
6
Tetapkan julat dan maklumat pengesahan yang sesuai dengan persekitaran penggunaan anda.
Apabila menggunakan proksi pelayan juga ditentukan untuk komunikasi dengan peranti di domain yang sama
Pilih kotak semak [Use Proxy within Same Domain].
Apabila pengesahan diperlukan untuk menyambung ke pelayan proksi
Pilih kotak semak [Use Proxy Authentication], dan masukkan nama pengguna yang akan digunakan untuk pengesahan menggunakan aksara abjad angka bait tunggal.
Untuk menetapkan kata laluan bagi kegunaan pengesahan, pilih kotak semak [Set/Change Password], dan masukkan kata laluan menggunakan aksara abjad angka bait tunggal.
7
Klik [OK].
Tetapan telah digunakan.
8
Log keluar daripada UI Jarak Jauh.
98CW-03S