Item Menu Tetapan

Bahagian ini menerangkan tentang item yang tersedia dalam menu tetapan yang dipaparkan apabila anda menekan [Menu] pada skrin [Rumah] di panel pengendalian.
Daripada tetapan menu, anda boleh menjalankan fungsi dan mengubah suai tetapan mengikut persekitaran pengendalian mesin atau penggunaannya.
Kelayakan pentadbir diperlukan untuk melihat atau menukar sesetengah tetapan. Selain itu, sila ambil maklum bahawa mesin mungkin perlu dimulakan semula supaya tetapan yang baharu dapat berfungsi.

Lihat Juga

Jika Skrin Log masuk Dipaparkan
Jika ID Pengurus Sistem telah ditetapkan, skrin log masuk mungkin akan dipaparkan apabila item tertentu dipilih. Setelah anda memasukkan maklumat yang diperlukan dan log masuk disahkan, anda boleh melihat atau menukar tetapan.
Mengelog Masuk ke Mesin
Jika Mesin Perlu Dimulakan semula
Selepas menukar tetapan, mulakan semula mesin.
Memulakan semula Mesin
Tetapan Tiada di Dalam Menu
Item Tetapan Kertas dipaparkan apabila anda menekan [Tetapan Kertas] pada skrin [Menu].
Menentukan Saiz dan Jenis Kertas
Mengkonfigurasi Tetapan daripada UI Jauh
Item menu tetapan juga boleh dipilih daripada komputer menggunakan UI Jauh. Dalam UI Jauh, pilih tetapan daripada [Settings/Registration] di halaman Portal.
Item yang boleh dipilih di [Settings/Registration] dalam UI Jauh adalah hampir sama dengan item dalam menu tetapan panel pengendalian, tetapi ada juga item yang hanya boleh dipilih daripada panel pengendalian atau hanya daripada UI Jauh. Selain, sila ambil maklum bahawa sesetengah nama item adalah berbeza dalam UI Jauh.
Menguruskan Mesin dari Komputer (UI Kawalan Jauh)
Memeriksa Tetapan
Anda boleh memeriksa senarai tetapan semasa dengan mencetaknya.
Mencetak dan Melihat Laporan dan Senarai
98CW-04X