Persediaan

Selepas memasang mesin, konfigurasikan tetapan yang diperlukan untuk membolehkan penggunaan fungsi dengan melakukan langkah berikut.
Langkah 1 dan 2 adalah tetapan mesin.
Langkah 3 adalah tetapan untuk menggunakan mesin daripada komputer. Konfigurasikan tetapan ini bagi setiap komputer menggunakan mesin.
Langkah 1
Apabila anda menghidupkan mesin untuk kali pertama, skrin (Panduan Persediaan) untuk menetapkan item yang diperlukan untuk menggunakan mesin akan dipaparkan.Konfigurasikan tetapan dengan mengikut arahan di skrin.
Langkah 2
Konfigurasikan tetapan rangkaian yang tidak disertakan dalam Panduan Persediaan.
Jika anda tidak menyambung ke rangkaian menggunakan Panduan Persediaan ini, lakukannya semasa langkah ini.
Langkah 3
Pasang perisian yang diperlukan untuk menggunakan mesin dan pemacu pencetak pada komputer anda.

Lihat Juga

Melaksanakan Langkah untuk Mencegah Akses Tidak Sah
Penting untuk menyediakan langkah-langkah yang berkaitan dengan risiko keselamatan apabila menggunakan mesin di persekitaran rangkaian. Lihat contoh langkah yang boleh anda ambil dengan mesin.
Langkah-langkah untuk Mencegah Capaian Tanpa Kebenaran
Memeriksa Fungsi yang Tersedia
Fungsi yang tersedia pada mesin berbeza-beza bergantung pada modelnya. Periksa fungsi yang tersedia pada model anda.
Fungsi yang Disokong
Mengkonfigurasikan Tetapan yang Diperlukan untuk Menggunakan Fungsi Mesin
Tetapan tambahan mungkin diperlukan bergantung pada model anda. Untuk butiran tentang tetapan yang diperlukan untuk setiap fungsi, lihat yang berikut:
Persediaan Untuk Mencetak
Persediaan untuk Pemautan dengan Peranti Mudah Alih dan Menyepadukan dengan Perkhidmatan Awan
98CW-00U