945A-003

Utilitzeu l'equip en un entorn connectat a Internet?

Comproveu si l'equip s'utilitza en una xarxa connectada a Internet.
Es requereixen opcions de seguretat més estrictes quan l'equip s'utilitza en un entorn connectat a Internet, ja que hi ha perill d'accés no autoritzat des de l'exterior.