945A-005

La xarxa és privada? O pública?

Comproveu si l'equip està connectat a una xarxa privada.
Ho podeu comprovar mitjançant l'adreça IP de l'equip. 
Premeu la tecla <Informació de dispositiu/comptadors> al tauler de control i comproveu si l'adreça IP que es mostra a la part superior dreta de la pantalla es troba dins d'un dels intervals següents:
De 10.0.0.0 a 10.255.255.255
De 172.16.0.0 a 172.31.255.255
De 192.168.0.0 a 192.168.255.255

Si l'adreça IP es troba dins d'un dels intervals anteriors

Hi ha establerta una adreça IP privada. En aquest cas, l'equip està connectat a una xarxa privada.

Si l'adreça IP no es troba dins d'un dels intervals anteriors

Hi ha establerta una adreça IP global. En aquest cas, l'equip està connectat a una xarxa pública.