945A-00J

Restauració de les opcions de seguretat

Si canvieu l'equip a les opcions de seguretat recomanades per a cada tipus, és possible que les funcions que vulgueu utilitzar no estiguin disponibles o es puguin produir altres problemes. En aquest cas, podeu desfer els canvis i restaurar l'equip al seu estat anterior.
Si heu canviat manualment les opcions que s'havien canviat amb <Paràmetres de seguretat recom. per a l'entorn d'ús>, els canvis no es conservaran. L'equip torna a l'estat abans d'executar <Paràmetres de seguretat recom. per a l'entorn d'ús>.
El procediment que es descriu aquí utilitza el tauler de control.
També podeu configurar les opcions mitjançant la interfície de Remote UI (IU remota) des d'un ordinador.
Es requereixen privilegis d'administrador, DeviceAdmin o NetworkAdmin. L'equip s'ha de reiniciar per aplicar les opcions.
1
Comproveu si s'està executant algun treball.
Podeu prémer <Monitor estat> al tauler de control de l'equip, seleccioneu <Còpia/Imprimir>, <Enviar>, <Rebre> o <Desar> i premeu <Estat de treballs> per comprovar si s'està executant algun treball actualment.
2
Premeu <Configuració> al tauler de control de l'equip.
3
Premeu <Opcions de gestió> → <Opcions seguretat> → <Paràmetres de seguretat recom. per a l'entorn d'ús>.
Es mostra la pantalla <Paràmetres de seguretat recom. per a l'entorn d'ús>.
4
Premeu <Esborrar>.
★screenshot★
Apareix un missatge per confirmar si ho voleu executar.
5
Confirmeu el missatge i premeu <Sí>.
★screenshot★
L'equip es reinicia, es cancel·len les opcions de seguretat recomanades i l'equip torna al seu estat anterior.