945A-007

Opcions de seguretat recomanades - 2. Connexió directa a Internet

Us recomanem les opcions de seguretat de Connexió directa a Internet.
Amb aquest entorn d'ús, configureu les opcions de seguretat per respondre a les amenaces de connectar-vos a Internet directament.
Impacte
Es canvien conjuntament diverses opcions de seguretat, la qual cosa proporciona mesures de seguretat que s'adapten al tipus d'entorn. Algunes funcions de l'equip poden estar restringides tal com es mostra a continuació.
Exemples de funcions restringides:
Ús d'un dispositiu de memòria USB
Imprimir amb LPD, RAW o WSD
Ús de la bústia avançada
Ús de Remote UI (IU remota)
Connexió amb dispositius d'informació mitjançant xifratge/protocols convencionals
* Podeu comprovar l'efecte i l'impacte de les opcions de seguretat, incloses les d'altres tipus d'entorn. Efecte i impacte de les opcions de seguretat
Descripció de l'opció
Per obtenir més informació sobre les opcions de seguretat que es configuren, consulteu la llista d'opcions que s'indica a continuació.
Llista de les opcions de seguretat
Respostes
Tracteu informació especialment confidencial amb l'equip?
No
Implementeu el control d'accés a les sales?
Utilitzeu l'equip en un entorn connectat a Internet?
Teniu instal·lat un tallafoc?
No