945A-00C

Opcions de seguretat recomanades - 6. Entorn d'informació altament confidencial

Recomanem les opcions de seguretat d'entorn d'informació altament confidencial.
Amb aquest entorn d'ús, configureu les opcions de seguretat per restringir totes les funcions que puguin estar subjectes a una petita amenaça, per tal de prioritzar la seguretat.
Impacte
Es canvien conjuntament diverses opcions de seguretat, la qual cosa proporciona mesures de seguretat que s'adapten al tipus d'entorn. Algunes funcions de l'equip poden estar restringides tal com es mostra a continuació.
Exemples de funcions restringides:
Ús d'un dispositiu de memòria USB
Imprimir amb LPD, RAW o WSD
Reenviament de faxos rebuts
Ús de la bústia avançada
Connexió directa des de dispositius mòbils
Ús de Remote UI (IU remota)
Connexió amb dispositius d'informació mitjançant xifratge/protocols convencionals
* Podeu comprovar l'efecte i l'impacte de les opcions de seguretat, incloses les d'altres tipus d'entorn. Efecte i impacte de les opcions de seguretat
Descripció de l'opció
Per obtenir més informació sobre les opcions de seguretat que es configuren, consulteu la llista d'opcions que s'indica a continuació.
Llista de les opcions de seguretat
Respostes
Tracteu informació especialment confidencial amb l'equip?