945C-003

Používáte počítač v prostředí připojeném k internetu?

Zkontrolujte, zda je počítač používán v síti připojené k internetu.
Silnější nastavení zabezpečení je nutné, pokud počítač používáte v prostředí připojeném na internet, protože hrozí nebezpečí neoprávněného přístupu z vnějšku.