945C-00H

Změna na doporučené nastavení zabezpečení

Po kontrole typu prostředí vašeho počítače změňte nastavení počítače na doporučené pro daný typ.
Zde popsaný postup využívá ovládací panel.
Nastavení můžete také nakonfigurovat Remote UI (Vzdálené UR) z počítače.
Jsou vyžadována oprávnění správce, správce zařízení nebo správce sítě. Chcete-li nastavení použít, je třeba počítač restartovat.
1
Zkontrolujte, zda se momentálně spouští nějaké úlohy.
Na ovládacím panelu počítače můžete stisknout <Monitor stavu>, vybrat <Kopie/Tisk>, <Odeslat>, <Příjem> nebo <Uložit>, a stisknout <Stav úlohy> ke kontrole, zda se momentálně spouští nějaké úlohy.
2
Stiskněte <Nastavení/Uložení> na ovládacím panelu počítače.
3
Stiskněte <Nastavení správy> → <Nastavení zabezpečení> → <Doporučené nastavení zabezpečení pro prostředí použití>.
Zobrazí se obrazovka <Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>.
4
Vyberte typ prostředí potvrzený v Průvodci nastavením zabezpečení a stiskněte <Start>.
Zobrazí se zpráva s potvrzením, zda chcete akci provést.
5
Zprávu potvrďte a stiskněte <Ano>.
Počítač se restartuje a nastavení zabezpečení pro vybraný typ prostředí se projeví.
<Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití> je dostupné v poslední verzi platformy.
Pokud není dostupné, můžete nastavení zabezpečení změnit ručně. Vliv a dopady nastavení zabezpečení
<Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití> není dostupné, pokud je použito libovolné nastavení zásad zabezpečení.
Pokud se funkce, které chcete použít, změní na nedostupné
Změny můžete vrátit a obnovit tak počítač do předchozího stavu.
Obnovení nastavení zabezpečení
Podrobnosti o vlivu a dopadech nastavení zabezpečení na každý typ prostředí naleznete v následující části.
Vliv a dopady nastavení zabezpečení