945C-006

Doporučené nastavení zabezpečení – 1. Připojení k intranetu a internetu

Doporučujeme nastavení zabezpečení připojení k intranetu a internetu.
V tomto prostředí použití nakonfigurujte nastavení zabezpečení tak, aby reagovalo na hrozby připojení k internetu prostřednictvím brány firewall.
Dopady
Vícenásobné nastavení zabezpečení se mění společně, což poskytuje opatření zabezpečení, která vyhovují typu prostředí. Některé funkce počítače mohou být omezeny, jak je uvedeno níže.
Příklady omezených funkcí:
Používání paměťového média USB
Připojování pomocí informačních zařízení pomocí běžného šifrování/protokolů
* Vliv a dopady nastavení zabezpečení můžete zkontrolovat, včetně těch týkajících se dalších typů prostředí. Vliv a dopady nastavení zabezpečení
Popis nastavení
Podrobnosti týkající se nakonfigurovaných nastavení zabezpečení naleznete v seznamu nastavení uvedených níže.
 Seznam nastavení zabezpečení
Vaše odpovědi
Řešíte pomocí počítače zvláště důvěrné informace?
Ne
Implementujete řízení přístupu do místnosti?
Ano
Používáte počítač v prostředí připojeném na internet?
Ano
Máte nainstalovanou bránu firewall?
Ano