945C-00A

Doporučené nastavení zabezpečení – 5. Veřejná síť

Doporučujeme nastavení zabezpečení pro veřejnou síť.
V tomto prostředí použití nakonfigurujte nastavení zabezpečení tak, aby reagovalo na hrozby neoprávněného přístupu k informacím veřejností.
Dopady
Vícenásobné nastavení zabezpečení se mění společně, což poskytuje opatření zabezpečení, která vyhovují typu prostředí. Některé funkce počítače mohou být omezeny, jak je uvedeno níže.
Příklady omezených funkcí:
Používání paměťového média USB
Tisk pomocí LPD, RAW nebo WSD
Použití rozšířené schránky
Přímé připojení z mobilních zařízení
Použití Remote UI (Vzdálené UR)
Připojování pomocí informačních zařízení pomocí běžného šifrování/protokolů
* Vliv a dopady nastavení zabezpečení můžete zkontrolovat, včetně těch týkajících se dalších typů prostředí. Vliv a dopady nastavení zabezpečení
Popis nastavení
Podrobnosti týkající se nakonfigurovaných nastavení zabezpečení naleznete v seznamu nastavení uvedených níže.
 Seznam nastavení zabezpečení
Vaše odpovědi
Řešíte pomocí počítače zvláště důvěrné informace?
Ne
Implementujete řízení přístupu do místnosti?
Ne
Je síť soukromá? Nebo veřejná?
Veřejná