945E-00J

Gendannelse af sikkerhedsindstillingerne

Hvis du ændrer maskinen til de anbefalede sikkerhedsindstillinger for hver enkelt type funktioner, som du vil anvende, er maskinen muligvis ikke længere tilgængelig, eller der kan opstå andre problemer. I tilfælde heraf skal du fortryde ændringerne og gendanne maskinen til den tidlige tilstand.
Hvis du manuelt har ændret de indstillinger, som blev ændret med <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>, bliver ændringerne ikke gemt. Maskinen returnerer til den tidligere tilstand, inden den udfører <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>.
Den procedure, der er beskrevet her, anvender betjeningspanelet.
Du kan også konfigurere indstillinger ved hjælp af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) fra en computer.
Det kræver administrator-, enhedsadministrator- eller netværksadministratorrettigheder. Maskinen skal genstartes for at anvende indstillingerne.
1
Kontroller, om der er aktuelle job, som afventer udførsel.
Du kan trykke på <Status Monitor> på maskinens betjeningspanel, vælge <Kopi/Print>, <Send>, <Modtag>, eller <Gem> og trykke på <Jobstatus> for at kontrollere, om der er aktuelle job, som afventer udførsel.
2
Tryk op <Indstillinger/Registr.> på maskinens betjeningspanel.
3
Tryk på <Administrationsindstillinger> → <Sikkerhedsindstillinger> → <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>.
Skærmen <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø> vises.
4
Tryk på <Slet>.
★screenshot★
Du bliver bedt om at bekræfte, om du vil udføre det viste.
5
Bekræft, og tryk på <Ja>.
★screenshot★
Maskinen genstarter, de anbefalede sikkerhedsindstillinger annulleres, og maskinen returnerer til dens tidligere tilstand.