945E-00H

Tilpasning til anbefalede sikkerhedsindstillinger

Når du har kontrolleret din maskines miljøtype, skal du ændre til de anbefalede indstillinger for denne type.
Proceduren, der er beskrevet her, anvender betjeningspanelet.
Du kan også konfigurere indstillinger ved hjælp af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) fra en computer.
Det kræver administrator-, enhedsadministrator- eller netværksadministratorrettigheder. Maskinen skal genstartes for at anvende indstillingerne.
1
Kontroller, om der er aktuelle job, som afventer udførsel.
Du kan trykke på <Status Monitor> på maskinens betjeningspanel, vælge <Kopi/Print>, <Send>, <Modtag>, eller <Gem> og trykke på <Jobstatus> for at kontrollere, om der er aktuelle job, som afventer udførsel.
2
Tryk op <Indstillinger/Registr.> på maskinens betjeningspanel.
3
Tryk på <Administrationsindstillinger> → <Sikkerhedsindstillinger> → <Anbefalede sikkerhedsindstillinger til brugsmiljø>.
Skærmen <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø> vises.
4
ælg den miljøtype, der er blev bekræftet med Vejledning for sikkerhedsindstillinger, og tryk på <Start>.
Du bliver bedt om at bekræfte, om du vil udføre det viste.
5
Bekræft, og tryk på <Ja>.
Maskinen genstarter, og sikkerhedsindstillingerne for den valgte miljøtype afspejles.
<Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø> er tilgængelig på den nyeste platformversion.
Hvis de ikke er tilgængelige, kan du manuelt ændre sikkerhedsindstillingerne. Sikkerhedsindstillingernes effekt og påvirkning
<Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø> er ikke tilgængelige, hvis der er angivet indstillinger for sikkerhedspolitik.
Hvis de funktioner, du gerne vil bruge, ikke længere er tilgængelige
Du kan fortryde ændringerne for at vende tilbage til den tidligere tilstand.
Gendannelse af sikkerhedsindstillingerne
Få flere oplysninger om sikkerhedsindstillingernes effekt og påvirkning for de enkelte miljøtyper på følgende.
Sikkerhedsindstillingernes effekt og påvirkning