945E-007

Anbefalede sikkerhedsindstillinger - 2. Direkte internetforbindelse

Vi anbefaler sikkerhedsindstillingerne Direkte internetforbindelse.
I dette brugsmiljø skal du konfigurere sikkerhedsindstillinger, som reagerer på eventuelle trusler i forbindelse med direkte tilslutning til internettet.
Påvirkning
Mange sikkerhedsindstillinger ændres samtidigt, hvilket giver sikkerhedsforanstaltninger, som passer til typen af miljø. Nogle af maskinens funktioner, kan være begrænset, som det fremgår nedenfor.
Eksempler på begrænsede funktioner:
Brug af USB-hukommelsesmedier
Printning ved brug af LPD, RAW eller WSD
Brug af avanceret boks
Brug af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilslutning af informationsenheder, som benytter konventionelle kryptering/protokoller
* Du kan kontrollere sikkerhedsindstillingernes effekt og påvirkning herunder dem, der er til andre typer miljøer. Sikkerhedsindstillingernes effekt og påvirkning
Beskrivelse af indstilling
Få flere oplysninger om de sikkerhedsindstillinger, der er konfigureret, på listen over indstillinger herunder.
 Liste over sikkerhedsindstillinger
Dine svar
Behandler du særligt fortrolige oplysninger med maskinen?
Nej
Implementerer du lokaleadgangskontrol?
Ja
Bruger du maskinen i et miljø, der er sluttet til internettet?
Ja
Har du installeret en firewall?
Nej