945H-004

Is er een firewall geïnstalleerd?

Controleer of de machine is verbonden met een netwerk dat door een firewall wordt beveiligd.
Als het netwerk niet door een firewall wordt beveiligd, betekent dit dat de machine rechtstreeks is verbonden met internet. In dit geval zijn sterkere beveiligingsinstellingen vereist omdat er gevaar bestaat voor onbevoegde toegang van buitenaf.