945H-005

Is het netwerk privé? Of openbaar?

Controleer of het apparaat is verbonden met een privénetwerk.
U kunt dit controleren via het IP-adres van de machine. 
Druk op de toets <Teller/Apparaatgegevens> op het bedieningspaneel en controleer of het rechtsboven weergegeven IP-adres binnen een van de volgende bereiken valt:
10.0.0.0 tot 10.255.255.255
172.16.0.0 tot 172.31.255.255
192.168.0.0 tot 192.168.255.255

Als het IP-adres binnen een van de bovengenoemde bereiken valt

Er is een privé-IP-adres ingesteld. In dit geval is de machine verbonden met een privénetwerk.

Als het IP-adres niet binnen een van de bovengenoemde bereiken valt

Er is een algemeen IP-adres ingesteld. In dit geval is de machine verbonden met een openbaar netwerk.