945F-002

Rajoitatko pääsyä tiloihin?

Tarkista, rajoitetaanko pääsyä niihin tiloihin, joihin laite on asennettu.
Tässä osassa tarkistetaan, rajoitetaanko pääsyä tiloihin sellaisilla yksilöllistä autentikointia edellyttävillä menetelmillä kuin IR-korttiautentikointi ja biometrinen autentikointi. Valitse [Ei], jos tiloihinpääsyn valvontaan ei kuulu yksilöllistä autentikointia. Esimerkki on sellainen tilanne, jossa jokainen, joka allekirjoittaa tai syöttää koodinumeron, pääsee tiloihin.
Jos laitteen asennustiloja ei valvota yksilöllisin autentikointimenetelmin, tarvitaan ankarampia turva-asetuksia, koska laitetta käyttämään pääsee täsmentämättömän suuri joukko ihmisiä.