945F-00J

Turva-asetusten palauttaminen

Jos vaihdat laitteen kunkin tyypin suositelluille turva-asetuksille, toiminnot, joita haluat käyttää, voivat siirtyä saavuttamattomiin tai voi esiintyä muita ongelmia. Tässä tapauksessa voit pyörtää muutokset ja palauttaa laitteen sen aiempaan tilaan.
Jos olet manuaalisesti muuttanut asetuksia, jotka on muutettu kohteessa <Käyttöympäristölle suositellut turva-asetukset>, muutoksia ei säilytetä. Laite palaa tilaan ennen suoritusta kohteessa <Käyttöympäristölle suositellut turva-asetukset>.
Tässä kuvatussa menettelyssä käytetään käyttöpaneelia.
Voit myös määrittää asetukset käyttäen tietokoneelta Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta.
Tarvitaan järjestelmänvalvojan, laitevastaavan tai verkkovastaavan oikeudet. Laite täytyy käynnistää uudelleen, jotta asetukset tulevat voimaan.
1
Tarkista, onko suoritettavana töitä.
Voit painaa <Tilavalvonta> laitteen käyttöpaneelissa, valita <Kopio/Tuloste>, <Lähetä>, <Vastaanotto> tai <Tallenna> ja painaa <Työn tila> tarkistaaksesi, onko töitä juuri käynnissä.
2
Paina <Asetukset/Tallennus> laitteen käyttöpaneelissa.
3
Paina <Hallinta-asetukset> → <Turva-asetukset> → <Käyttöympäristölle suositellut turva-asetukset>.
<Käyttöympäristölle suositellut turva-asetukset> -ikkuna avautuu.
4
Paina <Tyhjennä>.
★screenshot★
Näkyviin tulee viesti sen vahvistamiseksi, haluatko suorittaa toiminnon.
5
Vahvista viesti ja paina <Kyllä>.
★screenshot★
Laite käynnistyy uudestaan, suositellut turva-asetukset peruutetaan ja laite palaa aiempaan tilaan.