945J-000

Nawigator ustawień bezpieczeństwa

Niniejsze urządzenie posiada różne funkcje zabezpieczeń.
Funkcje te można wykorzystać do obsługi urządzenia w bezpieczniejszy sposób z ustawieniami zabezpieczeń dostosowanymi do Twojego środowiska.
Wystarczy odpowiedzieć na maksymalnie cztery pytania, a Nawigator ustawień bezpieczeństwa przedstawi rekomendowane ustawienia zabezpieczeń dla Twojego środowiska wraz z etapami ich konfiguracji.
Po skonfigurowaniu ustawień początkowych w ramach instalacji urządzenia, użyj niniejszego Nawigatora, aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń. Umożliwia on płynne przestawienie urządzenia na odpowiednie ustawienia, gdy warunki użytkowania ulegną zmianie.
Nawigator ustawień bezpieczeństwa dzieli środowiska użytkowania na sześć typów.
Możesz sprawdzić efekt i wpływ ustawień zabezpieczeń. Efekt i oddziaływanie ustawień zabezpieczeń
Jeśli wymagasz bardziej elastycznego zarządzania bezpieczeństwem niż domyślne ustawienia zabezpieczeń, użyj bardziej zaawansowanej funkcji zasad bezpieczeństwa. Informacje na temat funkcji zasad bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
* Funkcji zasad bezpieczeństwa nie można używać w połączeniu z Nawigatorem ustawień bezpieczeństwa.
Niniejszy podręcznik nie gwarantuje pełnego zabezpieczenia urządzenia.
Użyj wersji Nawigatora ustawień bezpieczeństwa, która obsługiwana jest przez model Twojego urządzenia.
Nawigator ustawień bezpieczeństwa znaleźć można na stronie instrukcji poświęconej urządzeniu na stronie portalu instrukcji.
Ustawienia zabezpieczeń i kroki ich konfiguracji opisane w Nawigatorze ustawień bezpieczeństwa różnią się w zależności od modelu urządzenia. Należy pamiętać, że Nawigator ustawień bezpieczeństwa nie jest obsługiwany przez niektóre modele.