945J-00F

Efekt i oddziaływanie ustawień zabezpieczeń

Zmieniając ustawienia zabezpieczeń celem dopasowania ich do swojego środowiska, można wdrożyć środki bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć się przed spodziewanymi zagrożeniami dla każdego rodzaju środowiska.
Jednakże niektóre funkcje urządzenia mogą być wyłączone, jak pokazano poniżej.
* Konfigurowane ustawienia zabezpieczeń różnią się w zależności od rodzaju środowiska, nawet dla takich samych środków bezpieczeństwa.
Środek bezpieczeństwa
Przykłady wyłączonych funkcji
1. Połączenie z intranetem i Internetem
2. Bezpośrednie połączenie z Internetem
3. Połączenie z Internetem zabronione
4. Sieć prywatna (domowa)
5. Sieć publiczna
6. Wysoce poufne środowisko informatyczne
Podstawowe środki
Używanie nośnika pamięci USB
Ograniczenie metod drukowania
Drukowanie przy użyciu LPD, RAW lub WSD
Blokowanie przekazywania i zapisywania zadań
Przekazywanie odebranych faksów
Blokowanie współdzielenia plików
Korzystanie ze Skrzynki zaawansowanej
Blokowanie funkcji bezprzewodowych
Łączenie urządzeń mobilnych bezpośrednio z urządzeniem
Metody blokowania odzyskiwania/konfigurowania danych urządzenia
Korzystanie ze Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Konfigurowanie algorytmów/protokołów szyfrowania/uwierzytelniania
Łączenie się z nośnikami informacji korzystającymi z konwencjonalnego szyfrowania/protokołów
Środki bezpieczeństwa dot. fizycznych ataków
Lista ustawień
Szczegóły na temat konfigurowanych ustawień zabezpieczeń znaleźć można na wskazanej poniżej liście ustawień.
Element
1. Połączenie z intranetem i Internetem
2. Bezpośrednie połączenie z Internetem
3. Połączenie z Internetem zabronione
4. Sieć prywatna (domowa)
5. Sieć publiczna
6. Wysoce poufne środowisko informatyczne
Lista ustawień zabezpieczeń