945J-002

Czy wdrożono kontrolę wstępu do pomieszczeń?

Sprawdź, czy w pomieszczeniu gdzie zainstalowano urządzenie wdrożono kontrolę wstępu.
Niniejsza sekcja sprawdza, czy wdrożono kontrolę wstępu do pomieszczeń, obejmującą uwierzytelnianie osób za pomocą kart IC i uwierzytelniania biometrycznego. Wybierz [Nie], jeśli kontrola wstępu do pomieszczeń nie obejmuje uwierzytelniania osób. Przykładowo każdy, kto się rejestruje lub podaje kod może wejść do pomieszczenia.
Jeżeli wejście do pomieszczenia, gdzie zainstalowane jest urządzenie nie uwzględnia uwierzytelniania osób, wymagane są silniejsze ustawienia zabezpieczeń, ponieważ urządzenie może być wykorzystywane przez nieograniczoną liczbę osób.