945J-004

Czy zainstalowano zaporę sieciową?

Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci chronionej przez zaporę sieciową.
Jeżeli sieć nie jest chroniona przez zaporę sieciową, oznacza to, że urządzenie jest bezpośrednio podłączone do Internetu. W takim przypadku konieczne są silniejsze ustawienia zabezpieczeń, ponieważ istnieje ryzyko nieupoważnionego dostępu z zewnątrz.