945J-00J

Przywracanie ustawień zabezpieczeń

Jeżeli przestawisz urządzenie na rekomendowane ustawienia zabezpieczeń dla każdego typu, funkcje które chcesz użyć mogą stać się niedostępne lub mogą wystąpić inne problemy. W takim przypadku, możesz cofnąć zmiany i przywrócić urządzenie do jego poprzedniego stanu.
Jeżeli ręcznie zmieniono ustawienia, które zmodyfikowano za pomocą <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>, zmiany nie zostaną zachowane. Urządzenie powróci do stanu sprzed aktywowania <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>.
Opisana tu procedura wykorzystuje panel sterowania.
Możliwa jest również konfiguracja ustawień za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z poziomu komputera.
Wymagane są uprawnienia typu Administrator, DeviceAdmin lub NetworkAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.
1
Sprawdź, czy w danym momencie nie są wykonywane żadne zadania.
Na panelu sterowania urządzenia można nacisnąć <Monitor stanu>, wybrać <Kopiuj/Drukuj>, <Wyślij>, <Odbiór> lub <Zapisz> i nacisnąć <Status Zadania>, aby sprawdzić, czy w danym momencie nie są wykonywane żadne zadania.
2
Naciśnij <Ustawienia/Rejestracja> na panelu sterowania urządzenia.
3
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania> → <Ustaw. zabezpieczeń> → <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>.
Wyświetlony zostanie ekran <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>.
4
Naciśnij przycisk <Wykasuj>.
★screenshot★
Pojawi się komunikat potwierdzający, czy wykonać operację.
5
Potwierdź komunikat i naciśnij <Tak>.
★screenshot★
Urządzenie uruchomi się ponownie, rekomendowane ustawienia zabezpieczeń zostaną anulowane, a urządzenie powróci do poprzedniego stanu.